EU BEER

Bia Tươi Eu Black
[ 2017-04-28 08:31:56 ]

Bia tươi EU sử dụng Công nghệ màn lọc vi sinh với ưu điểm giúp giữ được mùi thơm, độ tươi và hương vị nguyên bản của bia sau lên men. Những ly bia tươi EU khi được rót ra có bọt trắng mịn, cho...

Bia Tươi Eu Red
[ 2017-04-28 08:32:16 ]

Bia tươi EU sử dụng Công nghệ màn lọc vi sinh với ưu điểm giúp giữ được mùi thơm, độ tươi và hương vị nguyên bản của bia sau lên men. Những ly bia tươi EU khi được rót ra có bọt trắng mịn, cho...

Bia Tươi Eu Yellow
[ 2017-04-28 08:32:46 ]

Bia tươi EU sử dụng Công nghệ màn lọc vi sinh với ưu điểm giúp giữ được mùi thơm, độ tươi và hương vị nguyên bản của bia sau lên men. Những ly bia tươi EU khi được rót ra có bọt trắng mịn, cho...